Stichting Asta Nielsen

In 2006 organiseerde Kamerkoor Ad Parnassum een groot multimediaal project met de titel Asta Nielsen.
Asta Sofie Amalie Nielsen, ook bekend als Die Asta, was een Deense actrice, die vooral in Duitse stomme films uit de jaren 10 en 20 van de 20e eeuw speelde. Het project Asta Nielsen was een door componist Louis Toebosch getoonzet gedicht van Paul van Ostaijen.

Om dit project financieel en organisatorisch mogelijk te maken, is op 18 april 2006 is de Stichting Asta Nielsen van Paul van Ostayen van Louis Toebosch opgericht. De stichting had enerzijds als doel om de podiumproductie mogelijk te maken en anderzijds om de bekendheid van Kamerkoor Ad Parnassum te vergroten.

Op 1 juli 2009 zijn de statuten gewijzigd. Ook de naam werd verkort naar Stichting Asta Nielsen. De doelstelling is vanaf dan: het realiseren van bij voorkeur multizintuiglijk te genieten podiumproducties ten behoeve van Kamerkoor Ad Parnassum. Hierbij is de versterking tussen koormuziek en andere kunstdisciplines een speerpunt. Ook heeft de stichting als doel om de belangstelling en waardering voor het repertoire van Kamerkoor Ad Parnassum te vergroten.

De beide besturen hebben een intensieve samenwerking, zowel regulier als op projectniveau. We hebben een keer per twee maanden een gezamenlijk overleg en bij projecten participeren bestuursleden over en weer.

Leden van het stichtingsbestuur zijn:

  • Paul de Kort – voorzitter
  • Maarten van Dijck – secretaris
  • Jos Oprins – penningmeester

Contactpersoon voor de stichting:

Maarten van Dijck
Holstraat 4
5076 NL Haaren

maartenvandijck@nullgmail.com