Tijdens het komend Requiem in Koningshoeven brengt Ad Parnassum de volgende werken ten gehore:

  • Vic Nees - Requiem (a cappella, voor sopraan- en tenorsolo en dubbel koor)
  • Johann Sebastian Bach: Jesu, meine Freude BWV 227
  • Johann Sebastian Bach: Actus Tragicus BWV 106

Requiem van Vic Nees
Vic Nees werd geboren in Mechelen op 8 maart 1936, als zoon van beiaardier-componist Staf Nees. Nadat hij een jaar Letteren en Wijsbegeerte had gestudeerd in Leuven, ging hij naar het conservatorium van Antwerpen.

Het requiem van Nees is niet te vergelijken met de vele voorbeelden die we kennen uit het verleden. Meer dan een requiem voor de doden, is dit werk een requiem van de verrijzenis en het licht. Het requiem is positief en hoopvol van toon. Dat verklaart waarom de componist ervoor gekozen heeft geen Dies Irae, Lacrimosa en Libera me op te nemen in het stuk. Het werk groeit naar een climax toe in het In Paradisum dat eindigt met een indrukwekkend pianissimo. De grote afwisseling in stijlen die Nees in dit a cappella werk gebruikt, maken het tot een afwisselend geheel van vreugde en leed, van drama en beschouwing.

Johann Sebastian Bach: Jesu, meine Freude BWV 227
Terwijl Bachs belangrijkste motetten dubbelkorig zijn, is Jesu, meine Freude geschreven voor vijfstemmig koor. Met maar liefst elf delen is dit wel de meest omvangrijke motet van de componist. Opvallend aan Jesu, meine Freude is dat Bach de kenmerkende structuurloosheid van een motet ondervangt met een koraalmelodie die voor samenhang tussen de onderdelen zorgt. Er is geen zekerheid over voor wie, noch wanneer Jesu, meine Freude geschreven is. Waarschijnlijk is wel dat het voor het eerst werd gezongen tijdens de begrafenis van Johanna-Maria Kresin, de vrouw van het hoofd van de post.

Johann Sebastian Bach: Actus Tragicus BWV 106
Deze cantate, een van de bekendste van Bach, staat ook wel bekend als de begrafeniscantate. De cantate werd voor het eerst uitgevoerd op 14 augustus 1707 bij een begrafenis, vermoedelijk die van zijn oom van moederskant. Het werk is gecomponeerd volgens het 17de eeuwse cantatemodel. De cantatetekst bestaat grotendeels uit teksten van verschillende delen van de Bijbel en oude koralen. In de tekst is een tweedeling te horen. Het eerste deel behandelt het sterven vanuit het perspectief van het Oude Testament, het tweede deel benadert dit thema vanuit het perspectief van het Nieuwe Testament.

Inlogformulier